ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA

Ibilgailuen elektromekanika

TITULAZIOA

 • Ibilgailuen elektromekanikako teknikaria

 

SARTZEKO BALDINTZAK

  DBH titulua.

  2.BBB gainditua izatea.

  2.IEE gainditua izatea.

  LHI titulua.

  Sarrera froga gainditua izatea.

Ikasgaia Ordu-esleipena Kurtsoa
Motoreak 198 1
Transmisio- eta balazta-sistemak 198 1
Karga- eta abio-sistemak 198 1
Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak 165 1
Segurtasun- eta erosotasun-sistemak 132 1
Oinarrizko mekanizazioa 66 1
Ingeles teknikoa 33 1
Motorraren sistema osagarriak 273 2
Fluidoen zirkuituak. Esekidura eta direkzioa 189 2
Lanerako prestakuntza eta orientabidea 105 2
Enpresa eta ekimen sortzailea 63 2
Lantokiko prestakuntza 380 2
 • Automozioaren sektoreko mekanikaren, hidraulikaren, pneumatikaren eta elektrizitatearen arloetan, mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta transformazioetako eragiketak egitea, ezarritako prozeduretara eta denboretara egokituta, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta.

 

Profesional hau gai izango da:

      • Konponketa-prozesuak hautatzea, eskuliburuetan eta katalogoetan jasotako informazio teknikoa interpretatu ondoren.
      • Ibilgailuen sistema mekanikoetan, hidraulikoetan, pneumatikoetan eta elektriko-elektronikoetan matxurak aurkitzea, bidezko tresnak eta diagnostiko-tresneria erabilita.
      • Motor termikoa eta horren sistema osagarriak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak erabilita.
      • Ibilgailuaren sistema elektriko-elektronikoetako multzoak, azpimultzoak eta elementuak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak erabilita.
      • Esekidura- eta direkzio-sistemen elementuak ordezkatu eta doitzea.
      • Indarra transmititzeko eta balaztatzeko sistemak konpontzea, fabrikatzaileek ezarritako konponketa-teknikak aplikatuta.

   

  • Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

 • Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
 • Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.

 

LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:

   • Ibilgailuen mekanikoa.
   • Ibilgailuen elektrizista.
   • Diesel taldeetako mekanikoa.
   • Osagarrien instalatzailea.
   • Nekazal makineriaren eta obra publikoetako makineriaren mekanikoa.
   • Motozikleten mekanikoa.
   • Ibilgailu astunen mekanikoa.
   • Ibilgailu astunen elektrizista.
   • Biltegi eta ordezko piezen kudeaketa.
   • Sistema automotrizetan teknikaria.

Irailetik ekainera astelehenetik ostiraletra 08:00tik 14:30ra

Irailetik otsailera 08:00-14:30ra eta martxotik aurrera enpresetan praktikak

INFORMAZIOA

Familia: Ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua.

Ikasturte kopurua: Ohiko ordutegia goizez, 2 ikasturte.

Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa.

Orduak: 2000 ordu (enpresetan egiten den prestakuntza barne).

Eredua: D

Heziketa DUALA

Erasmus +

Informazioa eskatu

[contact-form-7 id=”793″]
top
ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA  © 2021
X