ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA

Atención a Personas en Situación de Dependencia

TITULACIÓN

 • Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

 

CONDICIONES DE ACCESO

  Tener aprobado la E.S.O.

  Tener aprobado el 1º ciclo de la R.E.M.

  Tener aprobado el 2º B.U.P.

  Tener el título de FP I.

  Tener aprobado un Ciclo Formativo de Grado Medio (Título de técnico).

  La prueba de Acceso a Grado Medio

Módulo profesional Asignación horaria Curso
Teleasistencia 99 1
Destrezas sociales 99 1
Características y necesidades de las personas en situación de dependencia 132 1
Apoyo domiciliario 264 1
Atención sanitaria 198 1
Apoyo a la comunicación 99 1
Primeros auxilios 66 1
Inglés técnico 33 1
Atención higiénica 105 2
Atención y apoyo psicosocial 252 2
Organización de la atención a las personas en situación de dependencia 105 2
Formación y orientación laboral 105 2
Empresa e iniciativa emprendedora 63 2
Formación en centros de trabajo 380 2

Profesional hau gai izango da:

    • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen higiene pertsonaleko eta arropa-garbitasuneko jarduerak egitea, eta, eginkizun horretan, beharrezko laguntza gaineratzea, eguneko bizitzako jardueretan autonomiari eustea eta haiekiko errespetu- eta profesionaltasun-jarrera mantentzea.
    • Elikadurari dagokion jarduna antolatzea, eta, horretarako, menuak gainbegiratzea, elikagaiak prestatzea, eta beharrezkoa denean administratzea.
    • Etxea mantentzeko eta garbitzeko jarduerak egitea, eta, hala, bizigarritasun, higiene eta txukuntasun-baldintzak bermatzea -kalitate, segurtasun eta ingurumen-zaintzako irizpideekin- eta, hala badagokio, bidezko dokumentazioa izapidetzea.
    • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen egoera fisikoarekin lotzen diren jardunak egitea, eta, eginkizun horretan, ezarritako jarraibideei jarraitzea eta, une oro, haien intimitatearekiko errespetua azaltzea.
    • Lan-jardueraren garapenean larrialdietako eta osasunerako arriskuko egoerei erantzutea, lehen laguntzetako teknikak aplikatuta.
    • Laguntza psikosozialeko jardunak inplementatzea eta, horretarako, laguntza teknikoak, komunikaziorako laguntzak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea.
    • Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonaleko eta sozialeko trebetasunak mantentzeko eta garatzeko teknikak eta estrategiak aplikatzea, laguntza teknikoak eta komunikazio-laguntzak erabilita.
    • Pertsonaren ondoan egoteko eta hari laguntzeko zereginak egitea, bizimodu independenteko banako planaren jarraibideak errespetatuta.

   Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak hartzen dituzte barnean.

Podrás SEGUIR ESTUDIANDO:

  • Cursos de especialización profesional.
  • Un ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
  • El bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

 

Optar por las siguientes SALIDAS PROFESIONALES:

    • Cuidador/a de personas en situación de dependencia en diferentes instituciones o domicilios.
    • Cuidador/a en centros de atención psiquiátrica.
    • Gerocultor/a.
    • Gobernante/a de persona en situación de dependencia en instituciones.
    • Auxiliar responsable de planta en residencias de mayores y personas con discapacidad.
    • Auxialiar de ayuda a domicilio.
    • Asistencia de atención domiciliaria.
    • Trabajador/a familiar.
    • Auxiliar de educación especial.
    • Asistente personal.
    • Teleoperadora o Teleoperador de teleasistencia.

1ª Curso: De septiembre a junio de lunes a viernes de 08:00 a 14:30

2º Curso: De septiembre a febrero de 08:00 a 14:30 y a partir de marzo prácticas en empresas.

INFORMACIÓN

Familia: Servicios a la comunidad.

Número de cursos: 2 cursos. Horario habitual, de mañana.

Metodología: Aprendizaje colaborativo basado en retos.

Horas: 2000 horas (en el centro y en la empresa).

Modelo: Mixto

Formación DUAL

Erasmus +

Solicitar información

top
ARETXABALETA LANBIDE ESKOLA  © 2021
X